MUNSTER 3008bT     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji kątów ustawienia kół
 MUNSTER 3008bT - Urządzenie do pomiaru i regulacji kątów ustawienia kół
 powiększ
 • zastosowanie do wszystkich typów pojazdów
 • zupełnie bezprzewodowe głowice pomiarowe
 • sterowanie pomiarami przy pomocy komputera
 • automatyczne porównanie wyników z Bazą Danych
 • baza danych zgodna z AutoData
 • kompensacja błędów stanowiska pomiarowego
 • pomiar kątów poziomych przy pomocy kamer CCD w podczerwieni
 • wbudowane akumulatory do głowic pomiarowych
MUNSTER 9000 3D     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 MUNSTER 9000 3D - Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 powiększ
 • zasada pomiaru oparta na przetwarzaniu obrazu 3D
 • wysoka dokładność i powtarzalność wyników uzyskana dzięki nowemu wzorowi tarcz refleksyjnych SureAlignTM
 • szybkość pomiarów: mechanik uzyskuje wyniki w ciągu 2 minut wykonując: założenie tarcz, kompensację przy przetoczeniu i skręty kół
 • łatwa obsługa, program został utworzony przy stosowaniu reguł ONETOUCH TM co pozwoliło na uzyskanie przyjaznego interfejsu użytkownika
 • bezobsługowość - brak akumulatorów ogranicza codzienne czynności do minimum
Precyzja Service GeoTest 60     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
Precyzja Service GeoTest 60 - Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 powiększ
GeoTest 60 jest komputerowym przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół samochodów posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do 24". Dzięki m.in. zastosowaniu komputera i kamer CCD uzyskiwane wyniki są bardzo precyzyjne i powtarzalne. Przyrząd ten nadaje się do kontroli i pomiarów geometrii kół samochodów osobowych oraz tzw. miniwanów, a także samochodów dostawczych (np. busów). Urządzenie przeznaczone jest do pracy czterema zespołami pomiarowymi i umożliwia ustawienie kół pojazdów względem geometrycznej osi jazdy.
Precyzja Service GTO Laser     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
Precyzja Service GTO Laser - Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 powiększ
GTO Laser w swojej najbogatszej - czteroczujnikowej wersji pozwala wykonać pełną geometrię kół również w samochodach powypadkowych. Dzięki prostocie budowy przyrządy GTO nie wymagają praktycznie serwisu producenta. Użytkownik wykorzystując belkę kontrolną i specjalny przyrząd do sprawdzania luster, ma możliwość sprawdzenia dokładności wskazań.
Precyzja Service GTL Truck     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
Precyzja Service GTL Truck - Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 powiększ
Do pomiaru kątów pionowych wykorzystano specjalistyczne wychyleniowe (grawitacyjne) czujniki opto-elektroniczne. Natomiast pomiar zbieżności połówkowej realizowany jest przez specjalistyczne czujniki o podwyższonych dokładnościach pomiarowych, które są ze sobą sprzężone przy pomocy elastycznych cięgien. Ustawienia kół do jazdy na wprost oraz pomiar położenia osi tylnych wykonywany jest przy pomocy niskoenergetycznego lasera półprzewodnikowego i specjalnych liniałów pomiarowych. Posłużenie się wiązką światła laserowego umożliwia pomiar nawet przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu.
Best Prod Ecoliner E315     -     Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
Best Prod Ecoliner E315 - Urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół
 powiększ
Komputerowe urządzenie do szybkiego i precyzyjnego pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu dla samochodów osobowych i dostawczych. Doskonałym ułatwieniem w pracy są dodatkowe wskaźniki na wysięgniku i korpusie projektora które umożliwiają odczyt regulowanych parametrów przy kole.
Wyszukiwanie
Copyright © 2011 by TECHWAR